Przedsiębiorczość w teorii i praktyce │Sunstartair.pl

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, która ma na celu wspieranie przedsiębiorczości. Można wyróżnić klika ich rodzajów.

 

Zależy to od tego, do kogo skierowana jest oferta. Inaczej wspieranie będzie przebiegać w przypadku początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inaczej w przypadku młodzieży i studentów czy podmiotów ekonomii społecznej.

 

Odrębnym zagadnieniem są akademickie inkubatory przedsiębiorczości, które tworzone są przez uczelnie wyższe. Natomiast samorządy i organizacje pozarządowe mają możliwość stworzenia inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

 

Dzięki niemu mogą doradzać, szkolić i udzielać infrastrukturalnego wsparcia różnym podmiotom ekonomii społecznej, także instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.